Základní funkce domu

Budeme-li se bavit o základních funkcích domu, je lhostejné, jestli je to individuální rodinný domek, nebo nájemní bytový dům, administrativní budova, zdravotnické zařízení, fabrika, či něco jiného. Jakmile jsou přítomni v tomto objektu lidé, je nutno vždy plnit několik základních požadavků. Je to zejména ochrana proti nepřízni počasí, dostatečný a bezpečný prostor pro pobyt a činnost osob a také zajištění základních potřeb člověka.

Co potřebuje člověk

Člověk potřebuje ke svému životu a práci jednak energie – rozvody elektřina a plynu, případně tepla a také přívod vody a naopak odvod odpadů, splaškových vod, do kanalizace. Je to v podstatě to, co se připravuje ještě před vlastní stavbou domu a co se označuje souhrnným názvem inženýrské sítě.