Odedávna

Již odedávna se lidé v zimě potýkali s chladem a v létě s teplem. Alespoň ve většině mírnějších oblastí světa, kde se rozvíjely postupně starověké kultury. Již staří stavitelé věděli, že letnímu vedru je nejlépe se bránit stínem, volným prouděním vzduchu a ochlazováním přirozenými přírodními postupy – zvlhčováním vzduchu čerstvou vodou a odparem vody z vodních ploch a přirozené zeleně. Nejlepší stín je pod stromy a odpar vody z listů dokáže daný prostor ochladit o několik stupňů.

Geniální primitivové

To vše starověcí stavitelé věděli i bez studia vysokých škol a umně s těmito poznatky nakládali, takže se obešli i bez našich dnešních klimatizací . Přirozené zastínění stromy bylo naprosto běžné všude tam, kde hrozila letní vedra, zejména na jižních stranách rozpalující i kamenné kvádry hradů a chrámů. Na druhou stranu každý věděl, že v zimě, když listí ze stromů opadá, bude moci na stěny volně svítit slunce a alespoň trochu svými paprsky bude tyto stěny ohřívat.